Årskonference 2022:
FRA OVERORDNET VISION TIL KONKRET ADFÆRDSÆNDRING

Virksomheder og offentlige institutioner bruger hvert år masser af tid og ressourcer på udarbejdelsen af overordnede strategier, politikker og projekter. Men disse flotte visioner giver først værdi, når de omsættes til konkret handling og dermed adfærd i organisationens yderste led – som i sidste ende gerne skulle skabe positive forandringer i menneskers liv. Dansk Implementeringsnetværks årskonference 2022 satte fokus på, hvordan overordnede visioner og strategier – gennem effektiv implementering – om- og oversættes til konkret adfærd.


KEYNOTES
· Kan ledelsesforskningen gøre os klogere på implementering? v/ Mads Leth Jakobsen, ledelsesforsker og underviser, vicecenterleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

· En fælles vision, men begrænset implementering v/ Bente Bjørnholt, seniorforsker fra VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

WORKSHOPS

1. Flere skal med - til gavn for både den enkelte borger og for virksomhederne v/Lotte Horsholt, STAR og Maria Bødker Boje, Københavns Kommune
Sammen med Københavns kommune afholder STAR en workshop om, hvordan visionen om at få flere langvarige kontanthjælpsmodtagere ud af kontanthjælpssystemet og ind på det ordinære arbejdsmarked bliver omsat til konkret praksis gennem ’Flere skal med’.

2. Ny strategi for adfærdsændring v/ Claus Rosendahl, NCC
NCC har arbejdet med fra vision til praksis i deres virksomhed ift. deres nye strategi med særlig fokus på adfærd.

3. Fra national politisk beslutning om implementering af Housing First-tilgangen til implementering i praksis v/ Jakob Gudbrand, Odense kommune og Karin Egholm, Socialstyrelsen
Odense kommune vil på oplægget fortælle om deres vision om helt afhjælpe problemet med hjemløshed i kommunen med særligt fokus på, hvordan den vision konkret omsættes til praksis gennem implementering.

4. Hverdagsimplementering v/ Andreas Lindemann, Partner i Promentum
Alt for meget arbejde går med at opstille visioner og store strategier, men hvis man vil forandre noget i hverdagen, så skal man også arbejde med forandringerne i hverdagen og ikke kun på strategiseminarer. Workshoppen vil omhandle hvordan man kan arbejde konkret med hverdagsimplementering for at få omsat visionerne til praksis.

Dato:

  • 19. maj 2022 · Kl. 09:30 til 15:30

Adresse:

  • Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense
TOP