Årskonference 2024:
IMPLEMENTERING AF STØRRE OMSTILLINGER


Stadig flere af de implementeringsudfordringer, vi står over for, krydser faglige og organisatoriske grænser. Det stiller nye krav til arbejdet med implementering, men det åbner også op for masser muligheder for at skabe mere sammenhængende og tværgående løsninger.

Med afsæt i overskriften ’Implementering af større omstillinger’ vil DINs årskonference dykke ned i forskellige tilgange til at implementere tiltag, der involverer mange aktører, og som stiller krav til at tænke på tværs.

Konferencen byder på oplæg fra to key-note-speakers samt fem workshops, som via konkrete erfaringer fra implementeringsprocesser kommer med forskellige praksisbaserede perspektiver på det at implementere tiltag, som går på tværs af sektorer, organisationer og fagligheder.

Ud over oplæg fra keynotes vil der være rig lejlighed til styrke dit netværk. Dette års konference har et særligt skærpet fokus på at skabe muligheder for, at du kan møde andre og drøfte erfaringer med og perspektiver på implementering med interessefæller fra offentlige myndigheder, interesseorganisationer og private virksomheder..


KEYNOTES
· Implementering vendt på hovedet – samskabt policy design og dialogbaseret tilpasning som nøgle til bedre implementering. V/ Jacob Torfing, professor i Politik og Institutioner og forskningsleder af Roskilde School of Governance. Jacob indleder dagen med et historisk tilbageblik på implementeringstendenser og udviklingen i vores måde at tænke implementering på. Han vil undervejs udfordre den måde, vi bedriver policy implementering på ved større omstillinger i særligt den offentlige sektor. Han zoomer ind på nye løsninger og policy innovation via samskabelse på tværs af det politiske landskab og praksis.

· -Implementering på tværs – historier fra det vilde velfærdssamfund med fokus på at udpege muligheder for at krydse grænser. V/Thomas Skovgaard, Danmarks første professor i implementering. Forskningsenheden Active Living. Thomas vil dykke ned i muligheder og udfordringer ved implementering på tværs af forskellige organisationstyper og sektorer for at tackle nogle af de markante samfundsproblemer, vi står med i dag. Via studier, fra særligt det brede sundhedsområde, zoomer han ind på, hvad der skal til for at få gang i omstillinger, der krydser faggrænser og siloer.

WORKSHOPS
1. Design thinking som metode ved tværorganisatorisk implementering v. John Damm Scheuer, lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet og Signe Skall Toke, ledelsesrådgiver og medejer af Re-LAB

2. Aarhus kompasset - en ny forståelsesramme? v. Ina Bøge Eskildsen, programleder for Aarhus kompasset og Vildeproblemer og Trine Kiil Daldal, specialkonsulent v. City of Aarhus

3. Omstilling til recovery-orienteret rehabilitering v. Lene Lilja Petersen, områdechef i Rudersdal Kommune og Aleksander Marzec Petersen, chefkonsulent Social- og Boligstyrelsen

4. Aktiv udveksling af implementeringserfaringer v. Andreas Lindemann

5. Sammenhængende forløb for børn og unge med psykisk sårbarhed v. Katrine Bærentzen, enhedsleder og tværsektoriell konsulent, Region Hovedstadens Psykiatri og Peter Daniel Nielsen, konsulent, Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs mere om de enkelte workshops i programmet, som er tilgængeligt via linket nedenfor!

Præsentationer vil blive lagt op her efter konferencen.

Dato:

  • 29. maj 2024 · Kl. 09:00 til 15:45

Adresse:

  • Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

Download program:

TOP