Om DIN

Dansk ImplementeringsNetværk blev stiftet den 30. august 2012. Stifterne ønskede at sætte implementering på dagsordenen som en selvstændig disciplin i velfærdsforskning og -praksis.

DIN er en tværsektoriel forening for alle, som beskæftiger sig med at levere serviceydelser til borgere og i den forbindelse stræber efter at bygge bro mellem forskningsbaseret viden og daglig praksis.

Vision

DIN vil sætte implementering på dagsordenen, så at beslutninger, indsatser og forskning bedre kan udføres i praksis til gavn for velfærdssamfundets.

Mission

DIN skaber og deler viden, færdigheder og muligheder for dialog om implementering samt understøtter sammenhængen mellem forskning og praksis.

DIN-F

DIN-F er vores netværk for forskere med interesse for implementering.

Mød vores bestyrelse!

TOP