Læs mere › Årskonference 2023
Sæt kryds den 25. maj!

Vi arbejder på et spændende program, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen!


Mere information> Gå-hjem-møde 16. marts
"Implementering
med effekt"

Ved mødet præsenteres den nye bog "Implementering med effekt" .
af forfatterne. Bogen sætter fokus på hvordan man opnår effektfuld
implementering på det sociale og pædagogiske område.

Mangler du sparring?

Gå-hjem-møder

Vi afholder regelmæssigt gå-hjem-møder, hvor forskere, undervisere og praktikere holder oplæg om aktuelle emner.

Har du en idé til et gå-hjem-møde, du gerne vil invitere til? Lad os hjælpe dig med forberedelserne og med at sprede invitationen blandt DIN’s medlemmer! Vi holder gerne gå-hjem-møder forskellige steder i landet, så alle vores medlemmer med regelmæssige mellemrum har mulighed for at deltage i et gå-hjem- møde i deres område.

Bliv medlem

Dansk ImplementeringsNetværk holder regelmæssigt gå-hjem-møder, har en aktivt forskningsnetværk,
en LinkedIn-side med gode opslag, og afholder årligt en konference.
Fokus for disse aktiviteter er altid implementering.

TOP