Årskonference 2023:
IMPLEMENTERING I EN UPERFEKT VERDEN

Ministerier, organisationer og virksomheder står i stigende grad over for at skulle implementere forandringer og indsatser i kontekster præget af øget kompleksitet, omskiftelighed, usikkerhed, og tvetydighed - en såkaldt ’VUCA’-verden.

Mange oplever, at deres ellers veltilrettelagte implementeringsprocesser udfordres eller helt afspores, når ’virkeligheden rammer’, eller, at ’afimplementering’ af eksisterende praksis bliver en afgørende forudsætning for at kunne implementere nye indsatser.

Konferencen vil belyse, hvordan man på forskellig vis kan arbejde med implementering i en uperfekt verden. Konferencen vil give inspiration til, hvordan man kan implementere, når grundpræmissen er, at dine planer ikke kommer til at holde, eller dine implementeringsprocesser ikke bare kan bygge oven på eksisterende praksis, men er nødt til at erstatte noget, hvis vi stadig skal kunne overskue alt det, vi har gang i.

Konferencen vil have oplæg fra to key-note-speakers samt en række workshops, som via konkrete erfaringer fra implementeringsprocesser kommer med forskellige praksisbaserede perspektiver på det at implementere i en uperfekt verden.

Derudover vil der være rig lejlighed til styrke sit netværk. Du vil få mulighed for at møde og drøfte erfaringer med og perspektiver på implementering med interessefæller fra offentlige myndigheder, interesseorganisationer og private virksomheder.


KEYNOTES
· Pernille Brun er organisationskonsulent og forfatter. Hun fungerer som ledelsesrådgiver og sparringspartner for ledere i både store og små, offentlige og private virksomheder, og har mange erfaringer med at implementere i kaos, herunder at starte helt forfra, når virkeligheden ikke så ud som man havde forventet.

· Sara Ingvarsson Har en baggrund som arbejds- og organisationspsykolog og har arbejdet som konsulent med organisations- og lederudvikling. Hun er ph.d. og forsker og har særligt fokus på faktorer, der påvirker brugen af og ’af-implementering’ af indsatser, som ikke længere er best practice..

WORKSHOPS
1. Agilitet i ledelse, mindset og metode v. Hanne Jansfort, chef for personale og organisering, Viborg Kommune og Andreas Fricke Møller, chefkonsulent hos LEAD

2. Agilitet i den offentlige sektor? v. Anne Hasselbalch, Agil Manager, PFA

3. Fra viden til praksis på en ny måde v. Bo Jensen, souschef i Social- og Boligstyrelsen, og Mikkel Møldrup-Lakjer, chefkonsulent i Social- og Boligstyrelsen

4. Kunsten at skabe værdi og fjerne årsagerne til unødig støj v. Jonas Astrup Beck, partner Vanguard Consulting

Læs mere om de enkelte workshops i programmet, som er tilgængeligt via linket nedenfor!

Dato:

  • 25. maj 2023 · Kl. 09:00 til 15:30

Adresse:

  • Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

Download program:

TOP