VELKOMMEN TIL DIN
Implementering handler om at bygge bro mellem velfærdsforskning og -praksis.

Dansk ImplementeringsNetværk bidrager til udviklingen af implementering som en særskilt faglig disciplin i Danmark. Vi arbejder på tværs af social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. At sætte implementering på dagsordenen inden for politik, praksis og forskning er vores mål.

Vi er åben for alle med en interesse for implementering - så tøv ikke, meld dig ind!

DIN-F

Har du interesse for implementerings-forskning? Som medlem af DIN får du automatisk adgang til gruppen.

Læs mere

Bliv medlem

Vi holder regelmæssigt gå-hjem-møder, udsender nyhedsbreve og afholder årligt en konference.

Meld dig ind

Vores medlemmer

Abonner på vores nyhedsbrev!


 

 

 

DIN-F Intra

Del din implementeringsviden på Linkedin!