Aktiviteter › Sæt X i kalenderen
Årskonference
19. maj 2022

Bestyrelsen er i fuld sving med at planlægge et
spændende program for dagen, som har temaet "Fra vision til praksis"
Mere information og tilmelding følger!


Se hele DINs bestyrelse › DIN skifter formand
og næstformand

Efter flere år som formand takker Ian Røpke af fra posten, og fortsætter som
almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har valgt Bo Jensen fra Socialstyrelsen
som ny formand, og Dorte Stigaard fra DEFACTUM som næstformand.
Begge har været bestyrelsesmedlemmer i en årerække.
Tillykke med de nye poster!

Mangler du sparring?

Gå-hjem-møder

Vi afholder regelmæssigt gå-hjem-møder, hvor forskere, undervisere og praktikere holder oplæg om aktuelle emner.

Har du en idé til et gå-hjem-møde, du gerne vil invitere til? Lad os hjælpe dig med forberedelserne og med at sprede invitationen blandt DIN’s medlemmer! Vi holder gerne gå-hjem-møder forskellige steder i landet, så alle vores medlemmer med regelmæssige mellemrum har mulighed for at deltage i et gå-hjem- møde i deres område.

Bliv medlem

Dansk ImplementeringsNetværk holder regelmæssigt gå-hjem-møder, udsender nyhedsbreve og afholder årligt en konference.
Fokus for disse aktiviteter er altid implementering.

TOP