Om DIN-F

DIN-F samler forskere med en fælles interesse i implementeringsforskning. Netværket skal skabe anledninger for forskere med tværvidenskabelig og tværsektorielle baggrunde til at dele og diskutere forskningsprojekter, der har fokus på implementering.

DIN-F inkluderer al implementeringsforskning uden at skele til forskningens metodiske og paradigmatiske traditioner. Netværket arbejder ud fra en bred implementeringsforståelse og har til formål at danne netværk mellem forskere med en interesse i processer for at bygge bro mellem viden, beslutninger og daglig praksis.

Målet med DIN-F er bl.a. at dele og samle eksisterende viden fra nuværende og tidligere forskning om implementering, derigennem at skabe overblik over dansk implementeringsforskning, at inspirere de enkelte forskere og forskningsprojekter, samt at give indsigt i, hvor der er brug for yderligere forskning. I netværket kan vi dele og diskutere implementeringsforskning, samt drøfte muligheden for og perspektiver i at skabe fælles projekter – både fælles forskningsprojekter og fælles publikationer. Netværket kan også danne rammen om relevante oplæg fra nationale og internationale forskere.

Kontaktperson på DIN-F

Torsten Conrad
Partner
MA in Leadership & MA in Theol.
Forsker i Ledelse & Implementering
Ekstern Lektor, AAU.

Mail: tc@lead.eu
Direkte:                       +45 27 50 29 18
Telefon:                      +45 25 55 09 60

Kernegruppen i DIN-F

KONTAKTPERSON

Torsten Conrad

KONTAKTPERSON

Cecilie Lindström Egholm

My research interests are primarily implementation and quality improvement, and I am interested in how different methods or tools to improve quality of care are most effectively implemented into practice. I have several years of experience working with clinical quality registries and with patient-reported outcome measures (PRO), both in practice and research.

Stilling og arbejdsplads:

Lektor og seniorkonsulent v. REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet

Uddannelsesbaggrund:

Kandidat i folkesundhedsvidenskab, Ph.d.

Jeanette Wassar Kirk

My scientific area of interest is implementation research. I am working on developing methods that can ensure that evidence-based knowledge and clinical innovations are transferred into daily clinical practice. Including systematically screening for determinants across multiple levels of context and organizations. Hereby, develop and apply implementation strategies that overcome these barriers and enhance the identified facilitators to increase the uptake of evidence-based knowledge and clinical innovations. I am working with qualitative methods, for example; ethnography field studies and cultural analysis that form the basis analysis for understanding the local culture and context.

Stilling og arbejdsplads:

Seniorkonsulent og lektor i Implementeringsforskning, Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Universitetshospital og Institut for Sundhed og Social Kontekst, Nationalt Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Uddannelsesbaggrund:

MScN (sygepleje). Ph.d.

John Damm Scheuer

Teks om John kommer snart!

Helle Høgh

Tekst om Helle kommer snart!

Ditte Maria Sivertsen

Tekst om Ditte kommer snart!

Kristine Tarp

Tekst om Kristine kommer snart!

Stilling og arbejdsplads:

Specialkonsulent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Uddannelsesbaggrund:

Antropolog, Ph.d.

Mød vores bestyrelse!

TOP