Om DIN-F

DIN-F samler forskere med en fælles interesse i implementeringsforskning. Netværket skal skabe anledninger for forskere med tværvidenskabelig og tværsektorielle baggrunde til at dele og diskutere forskningsprojekter, der har fokus på implementering.

DIN-F inkluderer al implementeringsforskning uden at skele til forskningens metodiske og paradigmatiske traditioner. Netværket arbejder ud fra en bred implementeringsforståelse og har til formål at danne netværk mellem forskere med en interesse i processer for at bygge bro mellem viden, beslutninger og daglig praksis.

Målet med DIN-F er bl.a. at dele og samle eksisterende viden fra nuværende og tidligere forskning om implementering, derigennem at skabe overblik over dansk implementeringsforskning, at inspirere de enkelte forskere og forskningsprojekter, samt at give indsigt i, hvor der er brug for yderligere forskning. I netværket kan vi dele og diskutere implementeringsforskning, samt drøfte muligheden for og perspektiver i at skabe fælles projekter – både fælles forskningsprojekter og fælles publikationer. Netværket kan også danne rammen om relevante oplæg fra nationale og internationale forskere.

Kontaktperson på DIN-F

Torsten Conrad
Partner
MA in Leadership & MA in Theol.
Forsker i Ledelse & Implementering
Ekstern Lektor, AAU.

Mail: tc@lead.eu
Direkte:                       +45 27 50 29 18
Telefon:                      +45 25 55 09 60

Mød vores bestyrelse!

TOP