Om DIN-F

DIN-F samler forskere med en fælles interesse i implementeringsforskning. Netværket skal skabe anledninger for forskere med tværvidenskabelig og tværsektorielle baggrunde til at dele og diskutere forskningsprojekter, der har fokus på implementering.

DIN-F inkluderer al implementeringsforskning uden at skele til forskningens metodiske og paradigmatiske traditioner. Netværket arbejder ud fra en bred implementeringsforståelse og har til formål at danne netværk mellem forskere med en interesse i processer for at bygge bro mellem viden, beslutninger og daglig praksis.

Målet med DIN-F er bl.a. at dele og samle eksisterende viden fra nuværende og tidligere forskning om implementering, derigennem at skabe overblik over dansk implementeringsforskning, at inspirere de enkelte forskere og forskningsprojekter, samt at give indsigt i, hvor der er brug for yderligere forskning. I netværket kan vi dele og diskutere implementeringsforskning, samt drøfte muligheden for og perspektiver i at skabe fælles projekter – både fælles forskningsprojekter og fælles publikationer. Netværket kan også danne rammen om relevante oplæg fra nationale og internationale forskere.

Kontaktperson på DIN-F

Torsten Conrad
Partner
MA in Leadership & MA in Theol.
Forsker i Ledelse & Implementering
Ekstern Lektor, AAU.

Mail: tc@lead.eu
Direkte:                       +45 27 50 29 18
Telefon:                      +45 25 55 09 60

Kernegruppen i DIN-F

FORMAND

Bo Jensen

Jeg har arbejdet med Implementering af indsatser på socialområdet gennem de sidste 13 år. Senest har jeg haft ansvar for at samle op på og sýstematisere grundlaget for Socialstyrelsens arbejde med implementering, rådgivning og udbredelse. Implementering handler for mig om, hvordan man gennem aktuelt bedste viden fra forskning og praksis sikrer, at effektive sociale indsatser kan implementeres og udbredes til gavn for borgerne

Arbejdsplads:

Leder af Viden og implementering, Center for Data, analyse og metode, Socialstyrelsen

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.pol

TITEL

NAVN EFTERNAVN

Lorem ipsum, tekst om personen

Arbejdsplads:

Navn på arbejde

Uddannelsesbaggrund:

Navn på uddannelse

TITEL

Navn Efternavn

Lorem ipsum, tekst om personen

Arbejdsplads:

Navn på arbejde

Uddannelsesbaggrund:

Navn på uddannelse

TITEL

Navn Efternavn

Lorem ipsum, tekst om personen

Arbejdsplads:

Navn på arbejde

Uddannelsesbaggrund:

Navn på uddannelse

TITEL

Navn Efternavn

Lorem ipsum, tekst om personen

Arbejdsplads:

Navn på arbejde

Uddannelsesbaggrund:

Navn på uddannelse

TITEL

Navn Efternavn

Lorem ipsum, plads til tekst

Arbejdsplads:

Navn på arbejde

Uddannelsesbaggrund:

Navn på uddannelse

TITEL

Navn Efternavn

Lorem ipsum, plads til tekst

Arbejdsplads:

Navn på arbejde

Uddannelsesbaggrund:

Navn på uddannelse

Mød vores bestyrelse!

TOP