Litteratur

Hvad læser en implementeringsnørd, når han/hun vil vide mere om implementering og hvilke bøger vendes der konsekvent tilbage til? Her kan du se DIN-bestyrelsens yndlingsbøger!

Handbook on Implementation Science

Editors: Per Nilsen og Sara Birken. Giver et overblik over feltets historie, teoretiske perspektiver, nøglebegreber og metoder. Forfatterne er internationale eksperter. En god opslagsbog.

Under udarbejdelse

Flere litteraturtips kommer snart!


Systems thinking for
social change

David Peter Stroh. En bog, der med afsæt I system dynamics tankegangen viser, hvordan man kan bliver bedre til at tænke systemisk og holistisk omkring de sociale problemstillinger, man forsøge at håndtere. Frem for at forsøge at optimere enkeltdele uden at have blik for de større systemer, de er en del af. Selvom bogen er skrevet med ’amerikanske problemstillinger’ så er der en del, man sagtens kan lade sig inspirere af.

Systems thinking in the
private sector

John Seddon. Også selvom DINs formand Bo Jensen stadig mangler at se Vanguard-metoden blive appliceret på meget komplekse problemstillinger, så er han kæmpe fan af John Seddon. Derudover er hans bøger ganske underholdende læsning om forbedring af indsatsen på det sociale område. Særligt de implementeringsudfordringer, man står over for, når man arbejder inden for et styringsparadigme, der i høj grad tror på standardisering, stordriftsfordele, styring efter udgifter og generiske mål, konkurrence og et manglende blik for den helheden som møder borgerne. Der er foreligger også en ’dansk version’ - Riv servicefabrikkerne ned - som baserer sig på de samme tanker og som også har danske og svenske eksempler.

Mød vores bestyrelse!

TOP