Bestyrelsen

DIN går bevidst efter en bred sammensætning af bestyrelsen, så bestyrelsen kan repræsentere erfaring og indsigter fra privat, statslig, regional og kommunal regi såvel som på tværs af sektorer på velfærdsområdet.

Vi brænder alle for implementering med forskellige tilgange og særlige interessefelter, og vi vil gerne bringe bestyrelsens viden i spil. Derfor opfordrer vi til, at man tager kontakt direkte til et medlem for uformel sparring og vidensudveksling om konkrete emner eller udfordringer vedrørende implementering.

Find os på Linkedin

Formand

Ian Røpke

Jeg har arbejdet med implementering med mange forskellige værktøjer og metoder på de store velfærdsområder, men den primære interesse har altid været at sikre at politiske beslutninger rent faktisk implementeres og giver værdi for borgerne.

Arbejdsplads:

Kontorchef i Skattestyrelsens Implementeringssekretariat

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.pol.

Bo Jensen

Jeg har arbejdet med Implementering af indsatser på socialområdet gennem de sidste 13 år. Senest har jeg haft ansvar for at samle op på og sýstematisere grundlaget for Socialstyrelsens arbejde med implementering, rådgivning og udbredelse. Implementering handler for mig om, hvordan man gennem aktuelt bedste viden fra forskning og praksis sikrer, at effektive sociale indsatser kan implementeres og udbredes til gavn for borgerne

Arbejdsplads:

Leder af Viden og implementering, Center for Data, analyse og metode, Socialstyrelsen

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.pol

Marie Hultberg

Jeg er optaget af processen fra ideer, viden om hvad der har en god virkning og gode intentioner til reelle forandringer, der skaber positive forbedringer i menneskers liv. Jeg har særligt arbejdet med at oversætte implementeringsteori til konkrete handlinger.

Arbejdsplads:

Udviklingskonsulent I Børne- og Familieafdelingen I Ikast-Brande kommune

Uddannelsesbaggrund:

Cand.pæd i pædagogisk sociologi • Master in Leadership and innovation in Complex Systems

Dorte L. Stigaard

Har særlig interesse i forbedringsvidenskab og metoder og er Improvement Advisor fra Institute for Healthcare Improvement (IHI), Boston. Arbejder bl.a. med kapacitetsopbygning af forbedringskompetencer i Region Midtjylland. Udvikler og giver herudover processtøtte til både kommuner og regioner.

Arbejdsplads:

Konsulent, Improvement Advisor, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.soc

Ditte Maria Sivertsen

Jeg arbejder i min ph.d. indenfor det akutmedicinske område i sundhedsvæsenet med særligt fokus på patienter med alkoholproblemer. Jeg er optaget af, hvordan man anvender viden om lokal kultur og kontekst i implementeringsprocesser – hvad sker der i spændet mellem forskningsbaseret evidens til klinisk hverdagspraksis?

Arbejdsplads:

Ph.d. studerende ved Københavns Universitet & Klinisk Forskningscenter, Amager Hvidovre Hospital.

Uddannelsesbaggrund:

Sygeplejerske og cand.scient.san.

Jeanette Wassar Kirk

Arbejder med implementeringen af komplekse intervention i sundhedsvæsenet, herunder med et særligt fokus på hvilke rolle kultur og kontekst spiller i implementeringsprocesser. Har skrevet PhD om kulturens betydning for implementeringen af kliniske retningslinjer og screeninger i sundhedsvæsenet.

Arbejdsplads:

Klinisk Forskningscenter

Uddannelsesbaggrund:

Kandidat i sygepleje, PhD.

Tonje Bergheim Vestby

Jeg brænder for at bringe brugerperspektivet ind i realisering af projekter og initiativer. Nysgerrig, når ideer og koncepter ikke fungerer i praksis. Med erfaring fra implementeringsenheder i Københavns kommune og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har jeg både praktisk og teoretisk viden om implementering.

Arbejdsplads:

Proceskonsulent i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.soc

Gitte Horskjær Hansen

Optaget af hvordan vi sikrer bæredygtighed i de indsatser vi implementerer, med fokus er på ledelse, organisering, medarbejdere og konteksten.
Arbejder med implementering inden for sundhed og socialområdet.

Arbejdsplads:

Børn, Unge og Sorg – Det Nationale Sorgcenter

Uddannelsesbaggrund:

cand.pæd.soc (Kandidat i pædagogisk sociologi)

Cecilie Lindström Egholm

Arbejder med implementering af komplekse interventioner i sundhedsvæsenet, primært indenfor rehabilitering. Har skrevet PhD om implementering af en klinisk database for datadrevet forbedringsarbejde, og nuværende projekt fokuserer på implementering af Patient Rapporterede Outcome (PRO).

Arbejdsplads:

REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.san.publ.

Kasper Svane Eriksen

Har gennem en årrække arbejdet med implementerings- og udviklingsprocesser inden for især uddannelses- og socialområdet. Kasper er særligt optaget af det praktiske arbejde med at facilitere den lokale forandringsproces og den organisatoriske kapacitetsopbygning, som er typisk central i implementeringen og forankringen af nye faglige metoder og tilgange inden det pædagogisk/didaktiske og det socialfaglige område.

Arbejdsplads:

Manager i Rambøll Management Consulting

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient. pol.

TOP