Bestyrelsen

DIN går bevidst efter en bred sammensætning af bestyrelsen, så bestyrelsen kan repræsentere erfaring og indsigter fra privat, statslig, regional og kommunal regi såvel som på tværs af sektorer på velfærdsområdet.

Vi brænder alle for implementering med forskellige tilgange og særlige interessefelter, og vi vil gerne bringe bestyrelsens viden i spil. Derfor opfordrer vi til, at man tager kontakt direkte til et medlem for uformel sparring og vidensudveksling om konkrete emner eller udfordringer vedrørende implementering.

Find os på Linkedin

FORMAND

Bo Jensen

Jeg har arbejdet med Implementering af indsatser på socialområdet gennem de sidste 13 år. Senest har jeg haft ansvar for at samle op på og sýstematisere grundlaget for Socialstyrelsens arbejde med implementering, rådgivning og udbredelse. Implementering handler for mig om, hvordan man gennem aktuelt bedste viden fra forskning og praksis sikrer, at effektive sociale indsatser kan implementeres og udbredes til gavn for borgerne

Arbejdsplads:

Leder af Viden og implementering, Center for Data, analyse og metode, Socialstyrelsen

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.pol

NÆSTFORMAND

Dorte L. Stigaard

Har særlig interesse i forbedringsvidenskab og metoder og er Improvement Advisor fra Institute for Healthcare Improvement (IHI), Boston. Arbejder bl.a. med kapacitetsopbygning af forbedringskompetencer i Region Midtjylland. Udvikler og giver herudover processtøtte til både kommuner og regioner.

Arbejdsplads:

Konsulent, Improvement Advisor, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.soc

Katharina Vesterager Hekkelman

Gennem de seneste 10 år har jeg beskæftiget mig med forandringsledelse og implementering i Københavns Kommune. Jeg er certificeret MSP programleder og har de seneste år arbejdet med at udvikle rammerne omkring implementeringsarbejdet med metoder og værktøjer til det gode projektarbejde samt et fokus på gevinstrealisering, gevinstejerrollen og forankring.

Arbejdsplads:

Teamleder for Team Strategi og projekter i Ejendomsdrift og Service, Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Uddannelsesbaggrund:

Cand. Scient. Soc

Signe Skall Toke

Jeg har de seneste 10 år arbejdet med implementering i ministerier og fagbevægelsen, og har særligt fokus på samspillet mellem klare visioner og adfærdsmål samt psykologien i forandringsprocesser. Jeg er pt. via opstart af virksomhed meget optaget af, hvordan nyere paradigmer med fokus på agile, bæredygtige og regenerative organisationer kan bidrage til reel implementering af det fleksible og bæredygtige arbejdsliv i fremtidens organisationer.

Arbejdsplads:

Selvstændig konsulent og medejer, Skall Innovations

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.adm

Andreas Lindemann

Jeg har gennem de sidste 18 år arbejdet både som forsker og som ekstern rådgiver inden for implementering af forandringer i organisationer – både i offentlige og private organisationer. Jeg er særligt optaget af det tværdisciplinære samspil mellem neurovidenskaben, organisationspsykologien, statskundskabens og projektledelsesdisciplinen perspektiver på forandring og implementering.

Arbejdsplads:

Partner i Promentum

Uddannelsesbaggrund:

Cand. Scient. Pol

KASSERER

Tonje Bergheim Vestby

Jeg brænder for at bringe brugerperspektivet ind i realisering af projekter og initiativer. Nysgerrig, når ideer og koncepter ikke fungerer i praksis. Med erfaring fra implementeringsenheder i Københavns kommune og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har jeg både praktisk og teoretisk viden om implementering.

Arbejdsplads:

Proceskonsulent i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.soc

Cecilie Lindström Egholm

Arbejder med implementering af komplekse interventioner i sundhedsvæsenet, primært indenfor rehabilitering. Har skrevet PhD om implementering af en klinisk database for datadrevet forbedringsarbejde, og nuværende projekt fokuserer på implementering af Patient Rapporterede Outcome (PRO).

Arbejdsplads:

Postdoc, specialkonsulent i REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.san.publ., ph.d.

Kasper Svane Eriksen

Har gennem en årrække arbejdet med implementerings- og udviklingsprocesser inden for især uddannelses- og socialområdet. Kasper er særligt optaget af det praktiske arbejde med at facilitere den lokale forandringsproces og den organisatoriske kapacitetsopbygning, som er typisk central i implementeringen og forankringen af nye faglige metoder og tilgange inden det pædagogisk/didaktiske og det socialfaglige område.

Arbejdsplads:

Manager i Rambøll Management Consulting

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient. pol.

Nina Borgen

Nina sidder som intern implementeringsrådgiver i Socialstyrelsen og arbejder i krydsfeltet mellem den kommunale opgavevaretagelse og implementering i teori og praksis. Hun har før det siddet en årrække som projektleder i et implementeringskontor i Frederiksberg Kommune.

Arbejdsplads:

Fuldmægtig i Tværgående implementering, civilsamfund og fonde, Socialstyrelsen

Uddannelsesbaggrund:
Cand.soc.

Stine Bech Olsen

Jeg er optaget af, hvordan politik bliver til virkelighed, og hvordan vores politiske ambitioner bliver til de forandringer, som vi ønsker for vores samfund. I mit arbejde med nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser er jeg derfor meget optaget af, hvordan sygefraværspolitikker bliver til gode arbejdspladser, og hvordan beslutningerne på direktionsgangene bliver til øget trivsel blandt dem ”på gulvet”.

Arbejdsplads:

Fuldmægtig i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.soc i Global Refugee Studies

John Damm Scheuer

Jeg er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Jeg forsker i implementering udfra et oversættelsesperspektiv, der tilbyder et proces-perspektiv på implementeringsprocesser. Efter en periode som udviklingskonsulent i sundhedsvæsenet fattede jeg interesse for organisationsforandring og hvad ”der virker” i forandrings-og implementeringssituationer. Og det har i over 20 år bragt mig vidt omkring i forskellige typer implementeringsrelevant forskningsviden-herunder design-, innovations- og organisationsforandringsforskningen samt implementation science og policy-implementeringsforskningen.

Arbejdsplads:

Roskilde Universitet

Uddannelsesbaggrund:

Cand.merc.int og ph.d.

TOP