Bestyrelsen

DIN går bevidst efter en bred sammensætning af bestyrelsen, så bestyrelsen kan repræsentere erfaring og indsigter fra privat, statslig, regional og kommunal regi såvel som på tværs af sektorer på velfærdsområdet.

Vi brænder alle for implementering med forskellige tilgange og særlige interessefelter, og vi vil gerne bringe bestyrelsens viden i spil. Derfor opfordrer vi til, at man tager kontakt direkte til et medlem for uformel sparring og vidensudveksling om konkrete emner eller udfordringer vedrørende implementering.

Find os på Linkedin

Formand

Ian Røpke

Jeg har arbejdet med implementering med mange forskellige værktøjer og metoder på de store velfærdsområder, men den primære interesse har altid været at sikre at politiske beslutninger rent faktisk implementeres og giver værdi for borgerne.

Arbejdsplads:

Kontorchef i Skattestyrelsens Implementeringssekretariat

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.pol.

Næstformand

Siri Albjerg Venning

Jeg har arbejdet med implementering og evaluering af indsatser på velfærdsområdet i 10 år. Implementering handler for mig om at forstå, hvordan og hvorfor mennesker (ikke) ændrer adfærd i en konkret sammenhæng. Først da kan vi arbejde mod et ønsket mål sammen.

Arbejdsplads:

Socialstyrelsen, center for Data, Analyse og Metode

Uddannelsesbaggrund:

Antropolog, cand.scient.anth

Marie Hultberg

Jeg er optaget af processen fra ideer, viden om hvad der har en god virkning og gode intentioner til reelle forandringer, der skaber positive forbedringer i menneskers liv. Jeg har særligt arbejdet med at oversætte implementeringsteori til konkrete handlinger.

Arbejdsplads:

Udviklingskonsulent I Børne- og Familieafdelingen I Ikast-Brande kommune

Uddannelsesbaggrund:

Cand.pæd i pædagogisk sociologi • Master in Leadership and innovation in Complex Systems

Dorte L. Stigaard

Har særlig interesse i forbedringsvidenskab og metoder og er Improvement Advisor fra Institute for Healthcare Improvement (IHI), Boston. Arbejder bl.a. med kapacitetsopbygning af forbedringskompetencer i Region Midtjylland. Udvikler og giver herudover processtøtte til både kommuner og regioner.

Arbejdsplads:

Konsulent, Improvement Advisor, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.soc

Anders Søberg

Jeg brænder for udvikling og implementering af indsatser for udsatte borgere. Jeg er især interesseret i, at socialpolitiske indsatser og projekter bygger på aktuelt bedste viden fra forskning og praksis, og at indsatserne er veldesignede, så de kan implementeres, evalueres og udbredes.

Arbejdsplads:

Socialstyrelsen, Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.adm

Jeanette Wassar Kirk

Arbejder med implementeringen af komplekse intervention i sundhedsvæsenet, herunder med et særligt fokus på hvilke rolle kultur og kontekst spiller i implementeringsprocesser. Har skrevet PhD om kulturens betydning for implementeringen af kliniske retningslinjer og screeninger i sundhedsvæsenet.

Arbejdsplads:

Klinisk Forskningscenter

Uddannelsesbaggrund:

Kandidat i sygepleje, PhD.

Tonje Bergheim Vestby

Jeg brænder for at bringe brugerperspektivet ind i realisering af projekter og initiativer. Nysgerrig, når ideer og koncepter ikke fungerer i praksis. Med erfaring fra implementeringsenheder i Københavns kommune og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har jeg både praktisk og teoretisk viden om implementering.

Arbejdsplads:

Fuldmægtig i Styrelsen for Arbejdsmarked og Implementering

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.soc

Therese Marie Dyrby

Beskæftiger sig med udvikling og implementering af indsatser på det socialpolitiske område. Har forestået en lang række organisatoriske forandringsprocesser i den offentlige sektor gennem design af nye løsninger, implementeringsstøtte til top- og mellemledelse, facilitering af udviklingsgrupper og sparring.

Arbejdsplads:

Realize ApS

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.pol.

Gitte Horskjær Hansen

Optaget af hvordan vi sikrer bæredygtighed i de indsatser vi implementerer, med fokus er på ledelse, organisering, medarbejdere og konteksten.
Arbejder med implementering inden for sundhed og socialområdet.

Arbejdsplads:

Børn, Unge og Sorg – Det Nationale Sorgcenter

Uddannelsesbaggrund:

cand.pæd.soc (Kandidat i pædagogisk sociologi)

Cecilie Lindström Egholm

Arbejder med implementering af komplekse interventioner i sundhedsvæsenet, primært indenfor rehabilitering. Har skrevet PhD om implementering af en klinisk database for datadrevet forbedringsarbejde, og nuværende projekt fokuserer på implementering af Patient Rapporterede Outcome (PRO).

Arbejdsplads:

REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.san.publ.

Kasser

Lars Bo Stenderup

Arbejder med implementering af styrkebaseret ledelse og relationel koordinering i en kommunal kontekst.
Er særligt optaget af hvordan kultur og styrings- og organisationsstrukturer kan supplerer hinanden i implementeringsarbejdet.

Arbejdsplads:

Varde Kommune

Uddannelsesbaggrund:

Diplom i psykologi, Postgraduate Certificate in Systemic Leadership and Organisation, Master i Forandringsledelse

Hanne Nielsen

Hanne har ansvaret for socialområdet, herunder udsatte børn, unge og voksne samt den tidlige indsats på almenområdet. Har som konsulent gennem en årrække arbejdet med at udvikle, modne, implementere og organisere indsatser og tiltag på børn og ungeområdet i samarbejde med kommuner, styrelser og ministerier.

Arbejdsplads:

Market Manager hos Rambøll Management Consulting

Uddannelsesbaggrund:

Cand. Mag. i Kultur og formidling m. profilering i organisationskultur

TOP