Bestyrelsen

DIN går bevidst efter en bred sammensætning af bestyrelsen, så bestyrelsen kan repræsentere erfaring og indsigter fra privat, statslig, regional og kommunal regi såvel som på tværs af sektorer på velfærdsområdet.

Vi brænder alle for implementering med forskellige tilgange og særlige interessefelter, og vi vil gerne bringe bestyrelsens viden i spil. Derfor opfordrer vi til, at man tager kontakt direkte til et medlem for uformel sparring og vidensudveksling om konkrete emner eller udfordringer vedrørende implementering.

Find os på Linkedin

FORMAND

Bo Jensen

Jeg har arbejdet med Implementering af indsatser på socialområdet gennem de sidste 13 år. Senest har jeg haft ansvar for at samle op på og sýstematisere grundlaget for Socialstyrelsens arbejde med implementering, rådgivning og udbredelse. Implementering handler for mig om, hvordan man gennem aktuelt bedste viden fra forskning og praksis sikrer, at effektive sociale indsatser kan implementeres og udbredes til gavn for borgerne

Arbejdsplads:

Leder af Viden og implementering, Center for Data, analyse og metode, Socialstyrelsen

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.pol

NÆSTFORMAND

Dorte L. Stigaard

Har særlig interesse i forbedringsvidenskab og metoder og er Improvement Advisor fra Institute for Healthcare Improvement (IHI), Boston. Arbejder bl.a. med kapacitetsopbygning af forbedringskompetencer i Region Midtjylland. Udvikler og giver herudover processtøtte til både kommuner og regioner.

Arbejdsplads:

Konsulent, Improvement Advisor, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.soc

Katharina Vesterager Hekkelman

Gennem de seneste 10 år har jeg beskæftiget mig med forandringsledelse og implementering i Københavns Kommune. Jeg er certificeret MSP programleder og har de seneste år arbejdet med at udvikle rammerne omkring implementeringsarbejdet med metoder og værktøjer til det gode projektarbejde samt et fokus på gevinstrealisering, gevinstejerrollen og forankring.

Arbejdsplads:

Teamleder for Team Strategi og projekter i Ejendomsdrift og Service, Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Uddannelsesbaggrund:

Cand. Scient. Soc

Ian Røpke

Jeg har arbejdet med implementering med mange forskellige værktøjer og metoder på de store velfærdsområder, men den primære interesse har altid været at sikre at politiske beslutninger rent faktisk implementeres og giver værdi for borgerne.

Arbejdsplads:

Kontorchef i Skattestyrelsens Implementeringssekretariat

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.pol.

Andreas Lindemann

Jeg har gennem de sidste 18 år arbejdet både som forsker og som ekstern rådgiver inden for implementering af forandringer i organisationer – både i offentlige og private organisationer. Jeg er særligt optaget af det tværdisciplinære samspil mellem neurovidenskaben, organisationspsykologien, statskundskabens og projektledelsesdisciplinen perspektiver på forandring og implementering.

Arbejdsplads:

Partner i Promentum

Uddannelsesbaggrund:

Cand. Scient. Pol

KASSERER

Tonje Bergheim Vestby

Jeg brænder for at bringe brugerperspektivet ind i realisering af projekter og initiativer. Nysgerrig, når ideer og koncepter ikke fungerer i praksis. Med erfaring fra implementeringsenheder i Københavns kommune og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har jeg både praktisk og teoretisk viden om implementering.

Arbejdsplads:

Proceskonsulent i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Uddannelsesbaggrund:

cand.scient.soc

Cecilie Lindström Egholm

Arbejder med implementering af komplekse interventioner i sundhedsvæsenet, primært indenfor rehabilitering. Har skrevet PhD om implementering af en klinisk database for datadrevet forbedringsarbejde, og nuværende projekt fokuserer på implementering af Patient Rapporterede Outcome (PRO).

Arbejdsplads:

Postdoc, specialkonsulent i REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient.san.publ., ph.d.

Kasper Svane Eriksen

Har gennem en årrække arbejdet med implementerings- og udviklingsprocesser inden for især uddannelses- og socialområdet. Kasper er særligt optaget af det praktiske arbejde med at facilitere den lokale forandringsproces og den organisatoriske kapacitetsopbygning, som er typisk central i implementeringen og forankringen af nye faglige metoder og tilgange inden det pædagogisk/didaktiske og det socialfaglige område.

Arbejdsplads:

Manager i Rambøll Management Consulting

Uddannelsesbaggrund:

Cand.scient. pol.

Nina Borgen

Nina sidder som intern implementeringsrådgiver i Socialstyrelsen og arbejder i krydsfeltet mellem den kommunale opgavevaretagelse og implementering i teori og praksis. Hun har før det siddet en årrække som projektleder i et implementeringskontor i Frederiksberg Kommune.

Arbejdsplads:

Fuldmægtig i Tværgående implementering, civilsamfund og fonde, Socialstyrelsen

Uddannelsesbaggrund:
Cand.soc.

TOP