Kommende aktiviteter

København - TIrsdag den 19. november - 15.00-17.00

Formidling som implementeringsgreb

DIN afholder i samarbejde med Rambøll og Skattestyrelsen Gå-hjem-møde omhandlende Formidling som implementeringsbegreb.

Formidling er nødvendig, men sjældent tilstrækkelig, når man skal implementere forandringer. Det er facit efter årtiers forsøg med formidling til og fra den offentlige sektor. Hvor efterlader det formidling som implementeringsgreb? Og er der forskel på, om implementeringen skal føre til mere eller mindre komplicerede forandringer? Det er emnet for dette gå-hjem-møde i DIN.

Oplægsholdere er:
- David Graff, der arbejder i Rambøll med at udvikle formidling, som understøtter implementering i den offentlige sektors praksis.
- Emilie Bruun Poulsen, projektleder i Implementeringssekretariatet, Skattestyrelsen
- Martine Kaalund Duun, projektleder i Implementeringssekretariatet, Skattestyrelsen

København - den 4. december - kl. 13.30-16.30

Nudging i implementering

DIN-F afholder Gå Hjem-møde om nudging.

Yderligere information om indhold, oplægsholdere og åbning for tilmelding følger snarest, Men du kan allerede nu skrive arrangementet i kalenderen!

Tidligere aktiviteter

Konferencen afholdes 4. til 6. september 2019 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1 i Kolding 6000.

Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2019 - EVALUATORPOSITIONER FØR OG NU

Ved DES's konference i 2019 vil foreningen gerne gøre status over udviklingen i de forgangne år, men også kigge fremad og ændre lidt på konferencens format. Evalueringsfeltet har bevæget sig gennem en række bølger og er blevet et fænomen, der indgår som en fast del af praksis i både offentlige og private organisationer. Senest har der bl.a. været fokus på, at den professionelle evaluator bør kunne indtage forskellige positioner, være i stand til at svare på mange typer af evalueringsspørgsmål, og at etiske overvejelser bør være centrale i arbejdet med evaluering.

Mødecenter Odense - Mandag den 27. maj 2019 - kl. 08:00

Årskonference 2019 - Hvor er brugeren i implementeringsprocessen?

Der bliver talt meget om involvering af brugerne – borgerne og de fagprofessionelle – især når nye indsatser skal udvikles og afprøves. Men hvordan involverer vi brugerne, når projekter og indsatser skal blive til virkelighed? Med fokus på implementeringsprocessen – fra udforskning af behov til bæredygtig implementering – hvordan får vi så rent faktisk involveret brugerne eller måske ligefrem gjort dem til deltagere i processen? Hvilke perspektiver, metoder og fremgangsmåder er relevante? Dette er fokus for årskonferencen i Dansk implementeringsnetværk.

København - Mandag 11. marts 2019, kl. 14 – 16.15

Hvad alle konsulenter og ledere bør vide om implementering

Implementering af strategier, politikker, programmer og beslutninger er en vigtig del af hverdagen. Både i de offentlige og de private organisationer. Samtidig er det ofte i implementeringen, at de gode intentioner mislykkes. Og gode intentioner uden gode implementeringsprocesser giver dårlige resultater. Ét vigtigt skridt på vejen er tydelige og klare mål. Men hvis målene ikke konverteres til handlings- og adfærdsmål, så risikerer vi, at der ikke kan ageres konstruktivt i forhold til de definerede mål.

København - Mandag 11. marts 2019, kl. 14 – 16.15

Implementeringsteams – hvem, hvordan og hvorfor?

En af de tendenser som ses indenfor implementeringsforskningen er etableringen af implementeringsteams, forandringsagenter og andre støttefunktioner som led i at øge implementeringskapaciteten og derved understøtte implementeringen, vedligeholdelsen og opskaleringen af alt fra politikker til evidensbaserede interventioner.
Dette ses både indenfor det sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsområdet.

København - Mandag d. 23. april 2018, kl. 14.00 - 17.00

Implementation Science vs. Improvement Science

Professor Per Nilsen fra Linköping Universitet præsenterede sin analyse af forskellen mellem ’implementation science’ og ’improvement science’ med efterfølgende åben drøftelse bland de knap 30 deltagere. Herefter fortalte postdoc Lotus Sofie Bast fra Statens Institut for Folkesundhed om sit netop afsluttede PhD projekt, som havde fokus på implementering af en rygeforebyggelsesintervention blandt unge.

TOP