Aktiviteter

Onsdag den 18. september 2024 kl. 13.30-15. Webinar.

Thomas Skovgaard - Danmarks første professor i implementeringsforskning

Selv om vi er så heldige at have Thomas Skovgaard med på Årskonferencen i maj, får vi her chancen for at høre meget mere om Thomas' forskning og planerne for hans virke som den første danske professor i implementering. Thomas er forskningsleder ved forskningsenheden Active Living v. Syddansk Universitet.

Arrangementet er primært målrettet forskere, men alle interesserede er naturligvis velkomne. Programmet er under udarbejdelse, men sæt X i kalenderen!

Fredag den 29. november 2024 kl. 11-15. Metodecenteret, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N

DIN-F julefrokost og sparring

Traditionen tro afholder DIN-F julefrokost og sparring på implementeringsforskning for DIN-F medlemmer. Vi mødes denne gang i Aarhus. Sæt X i kalenderen, mere info kommer senere!

2024

Flere arrangementer er under planlægning!

Hold dig opdatert her på hjemmesiden eller via LinkedIn.

Tidligere aktiviteter

Tirsdag den 12. december 2023 kl. 13-17. Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital

Sparring og julefrokost i Dansk Implementeringsnetværk for Forskere

Arrangementet er afholdt.
Vores nye tradition med sparringsmøde og julefrokost afholdes for anden gang. Mødet er for aktive DIN-F medlemmer.

Onsdag den 6. december 2023 kl. 14.30-15.45. Webinar: Zoom

Gå-hjem-møde om systemisk implementering

Arrangementet er afholdt.
”Vi skaber i dag nøjagtig de samme resultater på det sociale område, som vi gjorde for fyrre år siden. Det gør vi på trods af en utroligt stor konsensus om, hvad der virker i samarbejdet mellem borgere og professionelle. Problemet er ikke manglende viden. Problemet er primært manglende implementering. Hvis vi skal gøre det, der virker, så kræver det, at vi begynder at bruge en helt anden tankegang, end den vi hidtil har brugt”.
Det er budskabet i den nye bog, Systemisk Implementering, af Bo Jensen. Er du nysgerrig efter at høre analysen af, hvorfor vi fortsat står stille på det sociale område, på trods af vores store viden og konsensus om, hvad der virker? Ønsker du at lære om en ny tankegang og være del af en forandring af socialområdet?
Deltag i et gå-hjem-møde, hvor Bo Jensen vil dele indsigt i, hvordan systemisk implementering kan bruges til at skabe reelle forbedringer. Efter indlægget vil Mikkel Møldrup-Lakjer stille en række skarpe spørgsmål til bogens perspektiver for at diskutere, hvilke implikationer de har for personer, som arbejder med evaluering og implementering på socialområdet.
På mødet vil du høre om:
- Hvorfor implementering ifølge Bo Jensen er nøglen til at håndtere problemstillingerne på det sociale område.
- Hvorfor det at tage afsæt i borgernes ønsker, drømme og behov er en væsentlig del af løsningen for fremtidens velfærdstiltag.
- Hvorfor relationer og systemisk tænkning, ikke reformer og mere lovgivning, er nøglen til at forme og ændre adfærd på socialområdet.
- Konkrete metoder til at implementere ved at tænke i helheder, styrke relationer og omfavne kompleksiteten.
- Hvad systemisk implementering kræver af evaluatorer, som vil medvirke til forandringer på det sociale område.

Gå-hjem-mødet er målrettet ledere, praktikere, udviklingskonsulenter, evaluatorer, fagkoordinatorer og studerende med interesse for det sociale område eller tilstødende områder.

Mødet arrangeres i samarbejde mellem Dansk Evalueringsselskab og Dansk Implementeringsnetværk.

Onsdag den 20. september 2023 kl. 14-15.30. Online deltagelse.

Webinar: Implementering - mellem snak og handling med Søren Obed Madsen og John Damm Scheuer

Arrangementet er afholdt.
Ved dette webinar vil du få et oplæg v. Søren Obed Madsen, ph.d. og lektor ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap på Universitetet i Sørøst-Norge. Implementering er et begreb der indeholder flere dimensioner. Søren vil præsentere fem dimensioner, der fokuserer på oversætternes betydning for, hvordan implementeringen foregår og hvad der implementeres, samt lægge op til refleksioner om, hvordan implementering foregår i vores organisationer i dag, og hvordan vi vil kunne forbedre processerne, samt de resultater som implementeringen medfører. Dertil følger et oplæg ved John Damm Scheuer, lektor, RUC, hvor John sætter fokus på hvor relevant viden ift. implementering kommer fra.

Onsdag d. 30. august 2023 kl. 14-16. Fysisk fremmøde hos Promentum, Kompagnistræde 34, 1208 København K

Gå-hjem-møde: Implementering for begyndere

Arrangementet er afholdt.
Hører du også dine kolleger (og måske også dig selv) gå og snakke om, at nu skal den nye strategi eller det nye udviklingstiltag også implementeres - uden helt at være med på, hvad det egentlig vil sige? Så er du bestemt ikke alene. På dette gå-hjem-møde vil du blive introduceret til implementering som disciplin og til nogle af de mest centrale begreber og tilgange inden for feltet.
Du vil i lige så høj grad få mulighed for at møde en række ligesindede, som du vil diskutere og videndele sammen med i forhold til din egen og din organisations implementeringspraksis.
Mødet bliver afholdt af bestyrelsesmedlem i DIN Andreas Lindemann, som har mange års erfaring inden for implementering af forandringer i organisationer og er partner i Promentum.
Som altid er deltagelsen gratis for DINs medlemmer. Øvrige interesserede er også meget velkomne (mindre deltagergebyr).

Torsdag den 25. maj 2023, Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

DINs Årskonference 2023: Implementering i en uperfekt verden

Arrangementet er afholdt.
Program og præsentationer fra dagen findes under fanen 'Årskonference': Materialer fra Årskonferencen 2023.

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 15.00-17.00 - Kantinen i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N -
NB! ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE AFLYST på grund af for få deltagere.

Implementering med effekt

Dette gå-hjem-møde tager sit udgangspunkt i den nye danske bog "Implementering med effekt - en håndbog i implementering på det sociale og pædagogiske område". Forfattere er Steen Juul Hansen, Kamille Marie Pöckel, Steffen Kaspersen og Christina Dahl Madsen, og ved gå-hjem-mødet vil det være Kamille, Steffen og Christina, der stiller skarpt på implementeringsudfordringer og løsninger, og tager deltagerne med i en drøftelse.
Bogen er skrevet til ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, der ønsker at skabe effektfulde forandringer på det sociale og pædagogiske område. Den er samtidig rettet mod konsulenter og praktikere, der skal implementere indsatser ude hos en aftager eller i egen praksis.
Se hele programmet og tilmeld dig ved at klikke på knappen "Program og tilmelding". Frist for tilmelding er den 9. marts.
Varmt velkommen!

Torsdag den 15. december 2022 kl. 12.30-16. Studiestræde 6, 1455 København K

DIN-F Julefrokost og sparring på implementeringsforskning

Dette arrangement er afholdt.
Forskerne i DIN-F mødes til frokost med juletema, efterfulgt af sparring på konkrete projekter og projektidéer. Medlemmer af DIN-F er velkomne, husk at melde dig til senest den 6. december af hensyn til forplejningen. Programmet ses til venstre.

Onsdag den 23. november 2022 kl. 14-15.30. Online.
Et arrangement i samarbejde med REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Webinar: The MRC guidelines for developing and evaluating complex interventions

Dette arrangement er afholdt.
Medical Research Council (MRC) guidelines for developing and evaluating complex interventions er meget anvendte, især indenfor sundhedsvidenskaben, når der skal designes og evalueres nye interventioner. På mange måder relaterer de sig også til implementering og implementeringsforskning. Ved dette webinar får du en unik chance for at høre om the MRC guidelines fra 1. forfatteren til den opdaterede version af guidelines, nemlig Kathryn Skivington, research fellow fra Glasgow University, UK. Dertil er der oplæg om brug af MRC guidelines i et konkret forskningprojekt af Ann-Dorthe Zwisler, professor og kardiolog fra Hjertemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
Webinaret er arrangeret i samarbejde med REHPA.
Forskere med interesse for implementering og evaluering er målgruppen for seminaret, men alle andre med interesse for emnet er meget velkomne. Webinaret er på engelsk.
Webinaret er gratis for alle DIN medlemmer. Ikke-medlemmer betaler en mindre deltagerafgift. Se det fulde program og tilmelding ved at klikke til venstre. Varmt velkommen!

Den 6. oktober 2022 kl. 15-17. Online.

Webinar: The Theoretical Framework of Acceptability

Dette arrangement er afholdt.
Deltag i dette eftermiddagsarrangement og bliv klogere på, hvordan du kan anvende acceptability som mål for implementeringen. Acceptability er ét ud af flere såkaldte implementeringsoutcomes, og kan bidrage til en nuanceret forståelse for graden af accept i forhold til diverse tiltag, som skal implementeres. Acceptability har den fordel at det både kan undersøges kvalitativt og kvantitativt, og har dermed mange anvendelsesmuligheder. Oplægsholdere er ophavskvinden bag rammeværket Mandeep Sekhon, research fellow, St. Georges University, UK. Desuden byder webinaret på et oplæg med erfaringer med at bruge rammeværket i et konkret forskningprojekt v. Ditte Maria Sivertsen, postdoc, Region Hovedstadens Psykiatri. NB. Webinaret foregår på engelsk. Webinaret er målrettet forskere, men alle med interesse er naturligvis velkomne. Det er gratis deltagelse for medlemmer af DIN, øvrige betaler et mindre deltagergebyr. Se programmet og tilmeld dig via knappen til venstre.

Den 19. maj 2022 kl. 9.30-15.30. Mødecenter Odense. Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

Dansk Implementeringsnetværks Årskonference 2022: "Fra overodnet vision til konkret adfærdsændring"

Dette arrangement er afholdt. Slides fra dagen kan ses under fanen "Årskonference" i menuen øverst på siden.
Virksomheder og offentlige institutioner bruger hvert år masser af tid og ressourcer på udarbejdelsen af overordnede strategier, politikker og projekter. Men disse flotte visioner giver først værdi, når de omsættes til konkret handling og dermed adfærd i organisationens yderste led – som i sidste ende gerne skulle skabe positive forandringer i menneskers liv. Dansk Implementeringsnetværks årskonference 2022 sætter fokus på, hvordan overordnede visioner og strategier – gennem effektiv implementering – om- og oversættes til konkret adfærd.

Den 19. maj 2022 kl. 16.00-17.00. Mødecenter Odense. Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

Generalforsamling i Dansk Implementeringsnetværk

Generalforsamlingen blev afholdt i forlængelse af Årskonferencen 2022, og var åben for alle medlemmer, med mulighed for at stille op i den frivillige bestyrelse.

Dagsordenen for generalforsamlingen var:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Behandling af indkomne forslag

Den 6. maj 2022 kl. 13-14.30. Online deltagelse.

Webinar: Bridging the silos - Implementation Science and Improvement Science

Dette arrangement er afholdt.
Professor Per Nilsen, Linköpings Universitet, er kendt for en række lærebøger, mangeårig undervisning og for sine skarpe teoretiske analyser indenfor implementeringsvidenskaben. Han er nu aktuel med en ny artikel, hvor han og medforfattere har set nærmere på Implementation Science og (Quality) Improvement Science - hvad er lighederne og forskellene? Ud over et oplæg fra Per Nilsen byder webinaret på et praksiseksempel på at kombinere de to tilgange v. Helle Høgh, chefkonsulent og antropolog, Metodecenteret. Webinaret er målrettet forskere, men alle med interesse for emnet er naturligvis velkomne!

Den 31. marts 2022 kl. 14-15.30. Online deltagelse.

Webinar: Implementeringsagenten – hvornår og hvordan kan rollen være et virksomt greb?

Dette arrangement er afholdt.
Du kender måske også rollen under begrebet ambassadører i implementeringssammenhæng. Webinaret vil forsøge at svare på, hvornår og hvordan implementeringsagenter kan være afgørende, når projekter og indsatser skal blive til virkelighed. Og hvilke kompetencer og opgaver kan agenten med fordel have?
Webinaret byder på oplæg fra Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), med et indledende indspark fra postdoc Cecilie Lindström, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, om hvad forskningen siger om implementeringsagenten.
Se hele programmet, oplægsholdere og link til tilmelding ved at klikke på den blå bjælke til venstre. Arrangementet er åbent for alle, og det er gratis deltagelse.
Varmt velkommen!

Den 24. november 2021 kl. 14-16. Mødet er konverteret til rent videomøde (Teams)

DIN-F gå-hjem-møde: Etnografi som metode i implementeringsforskning

Dette arrangement er afholdt.
Oplægsholdere: professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed; seniorforsker, lektor Jeanette Wassar Kirk, Hvidovre Hospital og Aarhus Universitet; ph.d. studerende Ditte Maria Sivertsen, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet.

Etnografi er læren om kultur og mennesker og anvendes til at beskrive en kultur gennem feltarbejde, hvor deltagerobservationer og interviews er centrale metodetilgange. Etnografi er en hyppigt anvendt metode indenfor humaniora og socialvidenskab, men selvom det er velkendt indenfor implementerings-forskningsfeltet at kontekst og kultur har en stor betydning for succesfuld implementering, har man først for nyligt fået øjnene op for metodens anvendelsesmuligheder i dette forskningsfelt. Kom og hør hvordan etnografiske studier kan bidrage til en nuanceret forståelse af underliggende strukturer, mønstre og praksisser, som er medvirkende til udfaldet af en fremadrettet implementering.
Arrangementet er målrettet dig, som forsker i implementering, men alle interesserede er naturligvis velkomne. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Du kan vælge at deltage på plads i København K eller via video.

Den 13. oktober 2021 kl. 14-16. Studiestræde 6, København K eller video

Implementering som designproces

Dette arrangement er afholdt.
Lektor John Damm Scheurer, Roskilde Universitet, holdt oplægget "Er designperspektivet relevant for implementeringsforskningen?", og seniorforsker Jeanette Wassar Kirk, Hvidovre Hospital, præsenterede et praksiseksempel med oplægget "Udfordringer ved brugerinddragelse og co-design metoder fra et forskerperspektiv." Oplæggene blev fulgt af en fælles drøftelse blandt deltagerne.
Tak til alle deltagere for et rigtig godt møde.

Den 2. september 2021 kl. 10-15. Vestergade 17, 5800 Nyborg eller video

Implementering af patientrapporterede oplysninger (PRO) i rehabilitering - arrangement i samarbejde mellem DIN og REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation

PRO-spørgeskemaer (patientrapporterede oplysninger) bruges i stigende grad i sundhedsvæsenet. Det aktualiserer behovet for at planlægge og arbejde med implementering af PRO i både kommuner og på hospitaler. En vellykket implementering er en forudsætning for, at man opnår de forventede effekter med PRO. Men hvordan lykkes man med det? Det kan du blive inspireret til på denne temadag. Kom og hør forskere, administratorer og sundhedsprofessionelle, der selv har prøvet at implementere PRO, når de deler deres erfaringer om implementeringsprocessen, og hvordan de bruger PRO i deres daglige arbejde. DIN arrangerer dagen i samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Se det fulde program og information om tilmelding via den blå knap til venstre. Deltagelse er gratis (på plads i Nyborg eller online).

Den 23. marts 2021 fra kl. 12-13

Dansk ImplementeringsNetværk afholder generalforsamling, hvor vi håber, at rigtigt mange af jer vil deltage. Grundet den nuværende Covid-19 situation, vil generalforsamlingen foregå digitalt.

Vi opfordrer alle til at stille op til bestyrelsen. Det er en god mulighed for at sætte dagsordenen og samtidigt også sjovt. Vi har 7 ledige pladser i bestyrelsen og 3 bestyrelsesmedlemmer på genvalg.

Dagsorden for generalforsamlingen kan i se nedenfor.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

· Bo Jensen
· Ian Røpke
· Dorte L. Stigaard
· Gitte Horskjær Hansen (Genopstiller ikke)
· Jeanette Wassar Kirk (Genopstiller ikke)
· Ditte Maria Sivertsen (Genopstiller ikke)

6. Behandling af indkomne forslag.

Har i spørgsmål, eller ønsker at komme med forslag, så må I meget gerne sende dem til foreningens mailadresse: danskimplementering@gmail.com.

DINS VIRTUELLE ÅRSKONFERENCE DEN 23. MARTS 2021 KL. 9.00 – 12.00. DET ER GRATIS AT DELTAGE.

Dansk ImplementeringsNetværk inviterer til årskonference om implementering på afstand

Den globale pandemi med COVID19 har for mange skabt et brud i arbejdsvaner, metoder og måder at implementere projekter og nye tiltag på. Mange forandringsprocesser skal gentænkes, når muligheden for fysisk tilstedeværelse er begrænset – både når det gælder relationen til borgerne, men også i forhold til kompetenceudvikling af medarbejdere, netværksdannelse, dataindsamling og ledelse.
Formålet med den virtuelle årskonference i DIN er, at sætte fokus på erfaringerne med at planlægge og styre forandringsprocesser i en coronatid.

På konferencen, vil du møde Adfærdsforsker Lou Atkins, der taler om, hvordan adfærdsforskning kan sættes i spil, når tiltag og forandringer skal implementeres på afstand.

Derudover deltager repræsentanter fra Novo Nordisk, Københavns Kommune, og projektet Stepping stone i Hjørring Kommune, som alle vil fortælle om deres erfaringer med implementering i en corona-tid.

Konferencen vil foregå på Zoom, og deltagere vil få sendt et link til deltagelse dagen før konferencen. Dagen faciliteres af Torsten Conrad, partner v. LEAD og forsker i ledelse og implementering.

Dansk ImplementeringsNetværk inviterer til generalforsamling

Den 16. juni afholder vi i Dansk ImplementeringsNetværk generalforsamling, fra 15.30-16:30.00

Grundet den nuværende Covid-19 situation, vil generalforsamlingen foregå digitalt
Mere information om den præcise platform for afholdelse af generalforsamlingen følger.

Dagsorden for generalforsamlingen kan i se nedenfor.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Godkendelse af budget
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Therese Marie Dyrby
Tonje Bergheim Vestby
Hanne Nielsen
Cecilie Lindstrøm
6. Behandling af indkomne forslag.

Har i spørgsmål, ønsker at komme med forslag eller vil du gerne deltage, så må I meget gerne sende en mail til foreningens mailadresse: danskimplementering@gmail.com

Herluf Trolles Gade 11, 1052 København - Mandag den 18. maj - kl. 15:00-17:00

BEDRE VELFÆRD GENNEM ØGET FAGLIGHED

Dansk Evalueringsselskab, Selskab for evidens og praksis og Dansk ImplementeringsNetværk inviterer til Gå-Hjem-møde om udvikling af faglighed i velfærdssamfundet.

Bliver fagprofessionelle begrænset i udøvelse af deres fagprofessionelle dømmekraft på grund af overstyring af velfærdsområderne? Eller er det de fagprofessionelle, der kan blive bedre at tage ansvar for at definere og italesætte fagligheden?

Høj faglighed og dømmekraft blandt fagprofessionelle er en nødvendig forudsætning for kvalitet i velfærden – vi debatterer, hvordan ansvaret for den faglige udvikling blandt fagprofessionelle kan øges, og hvordan man undgår ufleksibel overstyring.

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på evidensogpraksis.dk

Årskonference 2020 "Fra vision til konkret adfærd" er aflyst

På grund af den nuværende situation med COVID-19, har bestyrelsen for Dansk Implementeringsnetværk (DIN) desværre set sig nødsaget til at aflyse årskonferencen for 2020, der skulle have været afholdt den 26. maj.

Dette skyldes, at der på grund af COVID-19-situationen på nuværende tidspunkt stadig er usikkerhed omkring, hvorvidt det vil være tilladt at afholde arrangementet. 

Roskilde Universitetscenter (RUC) - Onsdag den 4. december - kl. 14.00-16.30

Nudging og oversættelse som implementeringstilgange

DIN-F afholder Gå Hjem-møde om nudging.

Programmet er som følger:
Kl. 14-15.00: Hvad kan nudging bidrage med i forhold til implementering? v. Kirsten Bregn, cand.polit, ph.d., lektor v. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Kirsten Bregn har for nylig udgivet bogen Adfærdsinformeret politik. Anvendelse af indsigter fra adfærdsøkonomi og psykologi i offentlig politik på DJØFs forlag. I hendes oplæg vil hun fortælle om nudging somet eksempel på adfærdsinformeret politik, hvor indsigter fra psykologi og adfærdsøkonomi anvendes til at kvalificere offentlig politik. Baggrunden for nudging er mange års forskning inden for psykologi og adfærdsøkonomi, der viser at mennesker meget ofte handler anderledes end den rationelle homo economicus. Adfærden kan i vidt omfang sammenfattes ved nogle centrale indsigter, som man bør være opmærksom på i forbindelse med implementering. Der redegøres for disse indsigter med en række eksempler, og det vises hvordan man på grundlag af disse indsigter kan påvirke menneskers adfærd gennem nudging-tiltag. Hovedtyperne af nudging-tiltag præsenteres tillige med en række eksempler. Spørgsmålet om grænser for nudging diskuteres.

Kl: 15.00-15.20: Kaffepause

Kl. 15.20-16.20: Fra implementation science til oversættelse? v. John Damm Scheuer, ph.d., lektor v. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Indenfor implementation science forestiller man sig at implementeringsprocesser i sundhedsvæsenet kan lykkes bedre, hvis man tilvejebringer evidensbaseret viden om, hvilke interventioner, der ”virker i praksis”. Man arbejder med Cochranes evidens-hierarki og laver reviews, der samler op den forskningsbaserede viden, der eksisterer om hvilke interventioner, der generelt virker i implementeringssituationer. I modsætning til implementation science antager oversættelsesperspektivet at succesfuld implementering kræver nøje kendskab til oversættelsesprocessers karakteristika, afhænger af lokale oversætteres ”oversætter-kompetencer” og evne til lære, hvad der i en specifik lokal kontekst skal til for at implementere en innovativ idé, retningslinie eller et referenceprogram i praksis. Spørgsmålet, der kan rejses på den baggrund er: bør Cochranes evidenshierarki vendes om? Udgør lokal kontekstuel viden stærk evidens i implementeringssituationer? Og bør den generelle evidensbaserede viden, som f.eks. Cochranes implementerings og interventionsforskergruppe EPOC producerer betragtes som svag evidens i implementerings-situationer?

16.20: Opsamling og afslutning

Slides fra gå-hjem-mødet kan hentes her:

DIN-F_Gå-hjem-møde

København - Tirsdag den 19. november - 15.00-17.00

Formidling som implementeringsgreb

Formidling er nødvendig, men sjældent tilstrækkelig, når man skal implementere forandringer. Det er facit efter årtiers erfaringer med formidling til og fra den offentlige sektor. Hvor efterlader det formidling som implementeringsgreb? Og er der forskel på, om implementeringen skal føre til mere eller mindre komplicerede forandringer? Det er emnet for dette gå-hjem-møde i Dansk Implementeringsnetværk, som afholdes hos Rambøll i Ørestaden d. 19. november kl. 15-17.

På gå-hjem-mødet får du både konkrete erfaringer fra implementeringspraktikere, en teoretisk og praktisk indflyvning til formidling som implementeringsgreb, redskaber til at formidle med implementeringsfokus og mulighed for at drøfte dine egne erfaringer.

Projektlederne Emilie Bruun Poulsen og Martine Kaalund Duun fra Skattestyrelsens Implementeringssekretariat præsenterer erfaringer fra et konkret projekt, hvor en ny strategi skulle implementeres i styrelsen. Implementeringen krævede både organisatoriske tiltag og differentieret formidling af administrative forenklinger.

Derudover giver communications manager David Graff fra Rambøll en indføring i formidling som implementeringsgreb ud fra en analyse af, hvad formidling kan og ikke kan i implementeringsprojekter af forskellig kompleksitet. Han deler desuden Rambølls redskaber til at arbejde med formidling i implementeringsprojekter, gennemgår eksempler og sætter spot på, hvad der overordnet kendetegner formidling, der kan forandre.

På gå-hjem-mødet vil der endelig være faciliterede gruppedrøftelser af deltagernes erfaringer med formidling som implementeringsgreb samt af, hvordan man kan anvende mødets input i egen praksis.

Oplægsholdere er:
- David Graff, der arbejder i Rambøll med at udvikle formidling, som understøtter implementering i den offentlige sektors praksis.
- Emilie Bruun Poulsen, projektleder i Implementeringssekretariatet, Skattestyrelsen
- Martine Kaalund Duun, projektleder i Implementeringssekretariatet, Skattestyrelsen

Slides fra gå-hjem-mødet kan hentes her:

DIN_Gå-hjem-møde_191119_udsendes

Konferencen afholdes 4. til 6. september 2019 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1 i Kolding 6000.

Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2019 - EVALUATORPOSITIONER FØR OG NU

Ved DES's konference i 2019 vil foreningen gerne gøre status over udviklingen i de forgangne år, men også kigge fremad og ændre lidt på konferencens format. Evalueringsfeltet har bevæget sig gennem en række bølger og er blevet et fænomen, der indgår som en fast del af praksis i både offentlige og private organisationer. Senest har der bl.a. været fokus på, at den professionelle evaluator bør kunne indtage forskellige positioner, være i stand til at svare på mange typer af evalueringsspørgsmål, og at etiske overvejelser bør være centrale i arbejdet med evaluering.

Mødecenter Odense - Mandag den 27. maj 2019 - kl. 08:00

Årskonference 2019 - Hvor er brugeren i implementeringsprocessen?

Der bliver talt meget om involvering af brugerne – borgerne og de fagprofessionelle – især når nye indsatser skal udvikles og afprøves. Men hvordan involverer vi brugerne, når projekter og indsatser skal blive til virkelighed? Med fokus på implementeringsprocessen – fra udforskning af behov til bæredygtig implementering – hvordan får vi så rent faktisk involveret brugerne eller måske ligefrem gjort dem til deltagere i processen? Hvilke perspektiver, metoder og fremgangsmåder er relevante? Dette er fokus for årskonferencen i Dansk implementeringsnetværk.

København - Mandag 11. marts 2019, kl. 14 – 16.15

Hvad alle konsulenter og ledere bør vide om implementering

Implementering af strategier, politikker, programmer og beslutninger er en vigtig del af hverdagen. Både i de offentlige og de private organisationer. Samtidig er det ofte i implementeringen, at de gode intentioner mislykkes. Og gode intentioner uden gode implementeringsprocesser giver dårlige resultater. Ét vigtigt skridt på vejen er tydelige og klare mål. Men hvis målene ikke konverteres til handlings- og adfærdsmål, så risikerer vi, at der ikke kan ageres konstruktivt i forhold til de definerede mål.

København - Mandag 11. marts 2019, kl. 14 – 16.15

Implementeringsteams – hvem, hvordan og hvorfor?

En af de tendenser som ses indenfor implementeringsforskningen er etableringen af implementeringsteams, forandringsagenter og andre støttefunktioner som led i at øge implementeringskapaciteten og derved understøtte implementeringen, vedligeholdelsen og opskaleringen af alt fra politikker til evidensbaserede interventioner.
Dette ses både indenfor det sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsområdet.

København - Mandag d. 23. april 2018, kl. 14.00 - 17.00

Implementation Science vs. Improvement Science

Professor Per Nilsen fra Linköping Universitet præsenterede sin analyse af forskellen mellem ’implementation science’ og ’improvement science’ med efterfølgende åben drøftelse bland de knap 30 deltagere. Herefter fortalte postdoc Lotus Sofie Bast fra Statens Institut for Folkesundhed om sit netop afsluttede PhD projekt, som havde fokus på implementering af en rygeforebyggelsesintervention blandt unge.

TOP