Aktiviteter

DIN-F

DIN-F er vores arbejdsgruppe for implementeringsforskere. Vi hjælper forskere fra tværfaglige og tværsektorielle baggrunde til at dele og diskutere forskningsprojekter, der har fokus på implementering. DIN-F har fokus på udveksling af viden og erfaring og på udvikling af fælles initiativer.

Gå-hjem-møder

Hvis du har en idé til et gå-hjem-møde, du gerne vil invitere til, kan vi hjælpe dig med forberedelserne og med at sprede invitationen blandt DIN’s medlemmer. Vi holder gerne gå-hjem-møder forskellige steder i landet, så alle vores medlemmer regelmæssigt kan deltage i deres eget område. Kontakt os hvis du har brug for praktisk hjælp eller gerne vil sparre om indhold, form og målgruppe.

Nyhedsbreve

Læs vores udsendte nyhedsbreve

Artikler

Whos talking about implementation

Eksterne arrangementer

Vi orienterer om relevante arrangementer vedrørende implementering. Giv gerne besked om kommende arrangementer på DanskImplementering@gmail.com

ERFA-grupper

Bestyrelsen vil gerne understøtte oprettelsen af ERFA grupper. Vi har derfor oprettet en en LinkedIN side, hvor du kan møde andre, der er interesseret i at oprettet et ERFA netværk: ERFA gruppe i regi af Dansk Implementeringsnetværk.

For at understøtte oprettelsen af ERFA grupper afholder vi også et opstartsmøde for alle interesserede onsdag d. 8 februar, fra kl. 16:00- 19:00 i Odense. For at planlægge den videre proces har vi brug for, at du bindende melder tilbage, om du har mulighed for at deltage på: DanskImplementering@gmail.com

Du kan læse mere om hvordan bestyrelsen understøtter oprettelse af ERFA grupper her: Orientering vedr. ERFA grupper

Læs mere om DIN i vores flyer