Om DIN

Dansk ImplementeringsNetværk blev stiftet den 30. august 2012

Stifterne ønskede at sætte implementering på dagsordenen som en selvstændig disciplin i velfærdsforskning og -praksis.

DIN er en tværsektoriel forening for alle, som beskæftiger sig med at levere serviceydelser til borgere og i den forbindelse stræber efter at bygge bro mellem forskningsbaseret viden og daglig praksis.

Læs vores:

DIN er associeret med GII

DIN har indgået et “Memorandum of Understanding” med
“The Global Implementation Initiative” (GII).

Læs Memorandum