Dato:

  • Mandag 11. marts 2019 kl. 14.00 – 16.15

Adresse:

  • Statens Institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, 1. sal, København.
    Lokale: Læreanstalten (1.38)

Download materiale fra dagen:

Invitation: Gå-hjem-møde

Implementeringsteams – hvem, hvordan og hvorfor?

En af de tendenser som ses indenfor implementeringsforskningen er etableringen af implementeringsteams, forandringsagenter og andre støttefunktioner som led i at øge implementeringskapaciteten og derved understøtte implementeringen, vedligeholdelsen og opskaleringen af alt fra politikker til evidensbaserede interventioner.

Dette ses både indenfor det sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsområdet. Støttefunktionerne fremstår, organiseres og sammensættes på multiple måder samt trækker på forskellige vidensformer og perspektiver.

Dansk Implementeringsnetværk for Forskere (DIN-F) sætter fokus på implementeringsteams denne temaeftermiddag. Kom og hør ledere og medarbejdere fra to etablerede teams fortælle om deres erfaringer.

TOP