Invitation: Temaeftermiddag i DIN-F

Implementeringsteams
– hvem, hvordan og hvorfor?

Mandag 11. marts 2019 kl. 14 – 16.15 

Statens Institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, 1. sal, København. Lokale: Læreanstalten (1.38) 

En af de tendenser som ses indenfor implementeringsforskningen er etableringen af implementeringsteams, forandringsagenter og andre støttefunktioner som led i at øge implementeringskapaciteten og derved understøtte implementeringen, vedligeholdelsen og opskaleringen af alt fra politikker til evidensbaserede interventioner. Dette ses både indenfor det sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsområdet. Støttefunktionerne fremstår, organiseres og sammensættes på multiple måder samt trækker på forskellige vidensformer og perspektiver. 

Dansk Implementeringsnetværk for Forskere (DIN-F) sætter fokus på implementeringsteams denne temaeftermiddag. Kom og hør ledere og medarbejdere fra to etablerede teams fortælle om deres erfaringer. Hvorfor blev der besluttet at oprette en implementeringsenhed? Hvilken baggrund har medarbejderne? På hvilken måde understøttes implementering? Hvilken viden hviler arbejdet på? Og meget mere. 

Program 

  • 14.00 Velkommen v. Jeanette Wassar Kirk, postdoc, Clinical Research Centre, Hvidovre Universitetshospital 
  • 14.05 Vejen fra implementeringsnørder til den kommunale praksis – arbejdet med en central implementeringsenhed i en styrelse v. Siri Albjerg Venning, fuldmægtig og teamleder Bo Jensen, Socialstyrelsen. 
  • 14.50 Kaffepause 
  • 15.05 Ian Røpke, kontorchef, Implementeringsenheden, Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune 
  • 15.45 Spørgsmål og fælles diskussion. Fx fælles udfordringer? Hvad mangler der viden om i forhold til implementeringsteams, set fra praktikernes perspektiv? 
  • 16.15 Tak for i dag! 

Tilmelding: Deltagelse er gratis men tilmelding er nødvendig senest mandag den 4. marts til Cecilie Lindström Egholm, mail: ance@regionsjaelland.dk 

Arrangør: Dansk Implementeringsnetværk for Forskere (DIN-F) 

Velkommen!
DIN