Materiale fra Årskonferencen 2016

Hovedoplægsholdere var Byron J. Powell, Per Nilsen og Jonathan Flory

Workshop præsentationer

  • WS 1 – REPOPA: Stewardship. Slides fra denne workshop indeholdt data, der er del af en kommende videnskabelig publicering, og kan derfor ikke offentliggøres her.
  • WS 2 – Region Midt: PDSA
  • WS 3 – DEFACTUM: Indsatsteori
  • WS 4 – Socialstyrelsen & Rambøll: Fidelitet
  • WS 5 – STAR & Rambøll: Implementeringsgreb
  • WS 6 – Atferdssenteret: TIBIR

Posters

Sådan så 2016 programmet ud