DIN-F

DIN-F er vores netværk for forskere med interesse for implementering

Vores mål er:

  • at samle og dele viden fra dansk forskning om implementering
  • at inspirere forskere og forskningsprojekter, der har fokus på implementering
  • at identificere forskningsbehov relateret til implementering

Arbejdsgruppens medlemmer deler og diskuterer implementeringsforskning. Vi drøfter muligheder for og perspektiver i at skabe fælles forskningsprojekter og publikationer. Vi er også værter for arrangementer med nationale og internationale forskere.

Er du implementeringsforsker, og vil du gerne engagere dig i DIN-F, kan et medlemsskab i DIN være det første skridt. Få mere information hos bestyrelsesmedlem Torsten Conrad.

Vi afholder en række gå-hjem-møder hvert år.