Årskonference 2020

"Fra vision til konkret adfærd"

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 26. maj 2020, hvor Dansk Implementeringsnetværk afholder årskonference.

Virksomheder og offentlige institutioner bruger hvert år masser af tid og ressourcer på visioner og strategier som ”Barnet i centrum” og ”På patientens præmisser" - etc. Visioner og strategier giver værdi, når de omsættes til handling og adfærd, der skaber positive forandringer i menneskers liv.

Dansk Implementeringsnetværks årskonference 2020 sætter fokus på processen, hvor overordnede visioner gennem effektiv implementering skal oversættes til konkret adfærd.
På DIN årskonference præsenteres en række perspektiver til, hvordan man kan håndtere denne proces, så det sker en adfærdsændring i praksis:
• Hvordan er den overordnede vej fra visionen til konkrete handlinger?
• Hvordan ved man, at man er i mål, og at visionen giver værdi?
• Hvordan kan man tænke implementering ind i visionsarbejdet?
• Hvilke ledelses- og implementeringskompetencer er relevante i oversættelse fra vision til konkrete handlinger?
• Hvordan støtter man og følger op på adfærdsændringerne?

DIN’s bestyrelse er i fuld gang med at planlægge indholdet til næste års konference, og bestyrelsen opfordrer medlemmer og andre med interesse til at dele ønsker, idéer og forslag til interessante indlæg og indlægsholdere.

Dato:

  • 26. maj 2020

Adresse:

  • Mødecenter Odense

Download program:

TOP